42% Off

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包

¥1,380.00

描述

原單批 GIVENCHY 紀梵希新款背包,男士抽繩休閑背包採用進口尼龍帆佈配牛皮。帥氣的設計和搭配一下俘獲大量年輕人的心,尺寸:30×43×17
原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨

原單批高仿GIVENCHY 紀梵希新款背包高仿a貨